Bildiri Özeti Gönderme

Aşağıdaki linklerde yer alan “Bildiri Özeti Şablonu”nu kullanarak hazırlamış olduğunuz bildiri özetlerinizi, 7 Ekim 2019 tarihine kadar eurefecongress@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

  • Lütfen göndereceğiniz dosyanın ismi olarak bildiri başlığınızı yazınız (Her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde).

     BİLDİRİ ÖZETİ ŞABLONU (Türkçe Bildiriler İçin)

     ABSTRACT TEMPLATE (For English Papers)

  • Türkçe bildiri özetlerinde, İngilizce özet kısmının da yazılması gerekmektedir.
  • Kabul edilen bildirilerin ilanı 15 Ekim 2019 tarihinde yapılacaktır.
  • Katılım belgesi almak isteyen yazarların, kongreye mutlaka kayıt yaptırmaları ve katılım ücreti yatırmaları gerekmektedir.

Bildiri özeti gönderen katılımcıların aşağıdaki Özet Gönderim Formunu da mutlaka doldurmaları gerekmektedir.