Kongre Ödülleri

Kongremizde sunulan tam metin bildiriler arasından Kongre Bilim Kurulu’nca seçilecek üç bildiriye birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle iktisat, işletme, siyaset bilimi, maliye, finans, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi disiplinlerinde “Tam Metin Bildiri Ödülleri” verilecektir.

Ödül seçmelerine girecek bildirilerin kongremizde sözlü olarak sunulmuş ve tam metin formatlarının sorumlu yazarı tarafından kongremize ödül değerlendirmesi için gönderilmiş olması gerekmektedir.