Yayın İmkanları

Uluslararası ölçekte düzenlenen EUREFE’19 Kongresi, akademik teşvik ve doçentlik kriterlerine uygun yayın fırsatları da sunmaktadır.

Kongrede sunulan özet ve tam metin bildiriler için yayın seçenekleri aşağıda listelenmiştir:

  1. Kongremizde sunulan bildirilere ilişkin Özet Kitabı e-ısbn numarası alınmış pdf formatlı olarak elektronik ortamda yayımlanacaktır.
  2. Sunulan bildirilerin tam metin halini bastırmak isteyen katılımcılar için e-ısbn numaralı Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı da pdf formatlı olarak 2019 yılı içerisinde elektronik ortamda yayımlanacaktır.
  3. Kongremizde sundukları bildirilerin tam metinlerini ücretli şekilde uluslararası kitap bölümü olarak bastırmak isteyen katılımcılar için Old Publishing Yayınevi tarafından uluslararası bir kitap hazırlanacaktır. Basım ve ücrete ilişkin tüm süreç Old Publishing yayınevi tarafından yürütülecektir.
  4. Sunumu yapılan tam metin bildiri yazarlarının tercihi doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi tarafından 2019 yılı içerisinde özel bir sayı hazırlanacaktır. ADÜ SBE Dergisi 2014 yılından beri yayın yapmakta olan ulusal hakemli bir elektronik dergi statüsündedir.
  5. Sunumu yapılan tam metin bildirilerden onbeş (15) tanesi hakemlik sürecinden geçtikten sonra E-Journal of Yaşar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi)  tarafından 2020 yılı Şubat ayında çıkartılacak özel bir sayıda basılacaktır. 2006 yılından beri yayın yapan dergi; ULAKBİM, EBSCO, Proquest-Ulrich-CSA, DOAJ, Ohiolink, WORLDCAT gibi uluslararası veri tabanlarında taranmaktadır.
  6. Kongrede sunulan tam metin bildirilerden on (10) tanesi Balkan Sosyal Bilimler Dergisi’nde özel sayı olarak basılacaktır. 2011 yılından beri yayın yapmakta olan dergi uluslararası hakemli bir statüde olup, EBSCOHost, Index Copernicus, Arastirmax ve JournalTOCs gibi indekslerce taranmaktadır.
  7. Tam metin bildirilerin bazıları, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi tarafından 2019 yılı içerisinde hazırlanacak özel sayısında da basılacaktır. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 2012 yılından beri yayın yapan uluslararası hakemli bir dergi olup, Academic Resource Index, Scientific Indexing Sevices (SIS), ESJI, SOBIAD gibi indekslerce taranmaktadır.
  8. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Dergisi bünyesinde de 2019 yılı içerisinde özel bir sayı hazırlanacaktır. Aydın İktisat Fakültesi dergisi 2016 yılından beri yayın yapmakta olan ve Scientific Indexing Services (SIS) taranan uluslararası hakemli bir elektronik dergidir.
  9. Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi de EUREFE’19 kongresi için özel bir sayı hazırlayacaktır. 2017 yılından beri yayın yapmakta olan dergi ulusal hakemli bir statüye sahiptir.